Prohlášení o ochraně osobních údajů

Používáním našich webových stránek bezvýhradně souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito zásadami ochrany osobních údajů. Čas od času mohou být změněny; doporučujeme vám proto, abyste je pravidelně kontrolovali. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy změněno 1. března 2017.

Vaše soukromí je pro nás nesmírně důležité a dbáme na to, aby s osobními údaji, které nám poskytnete, bylo nakládáno pečlivě a důvěrně.

Máte nějaké otázky, které nebyly zodpovězeny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů? Máte nějaké návrhy nebo připomínky týkající se obsahu tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo způsobu, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji? Pokud ano, budeme rádi, když nám je sdělíte. Můžete nám poslat e-mail na adresu sales@deleeuwhides.nl.

Obecné údaje o návštěvě

Zaznamenáváme obecné údaje o návštěvě týkající se používání našich webových stránek. V této souvislosti zaznamenáváme IP adresu vašeho počítače, vaše uživatelské jméno (pokud existuje), čas vyvolání informací a údaje odeslané vaším prohlížečem. Před použitím těchto údajů se je snažíme co nejvíce anonymizovat. Tyto údaje se používají pouze k vytváření analýz a neposkytují se třetím stranám.

Pokud na webových stránkách vyplníte kontaktní nebo přihlašovací formulář, jsou údaje, které nám zašlete, uchovávány po dobu nezbytně nutnou k odpovědi a úplnému vyřízení záležitosti, v závislosti na typu formuláře. Pokud nám zašlete e-mail, je tento zahrnut do našeho e-mailového archivu. Zprávy mohou být uchovávány po dobu 7 let (z důvodu zákonné povinnosti uchovávání a/nebo zálohovacích postupů).

Soubory cookie

Tyto webové stránky nastavují na vašem zařízení soubory cookie. Soubor cookie je malý jednoduchý textový soubor, který je odesílán spolu se stránkami tohoto webu a je uložen na pevném disku vašeho zařízení (např. notebooku nebo PC) vaším prohlížečem. Tyto soubory cookie nám umožňují analyzovat vaše chování na našich webových stránkách a učinit je pro vás uživatelsky přívětivějšími. Pokud si přejete, můžete používání souborů cookie zablokovat, což však může omezit funkčnost a uživatelskou přívětivost webových stránek. Používání souborů cookie můžete zablokovat pomocí možností v internetovém prohlížeči vašeho zařízení. Pokud k návštěvě našich webových stránek používáte různé prohlížeče, budete muset zablokovat používání souborů cookie v každém z těchto prohlížečů.

Služba Google Analytics

Pomocí služby Google Analytics získává společnost Lev Hides přehled o návštěvách svých webových stránek. Google Analytics je služba analýzy webu nabízená společností Google Inc. a využívá soubory cookie k zaznamenávání údajů o návštěvách webových stránek, např. počtu návštěvníků, oblíbených stránek a témat atd. To umožňuje společnosti Lev Hides lépe přizpůsobit informace na webových stránkách potřebám návštěvníků. Společnost Lev Hides nemůže vidět, kdo (jaký počítač) navštěvuje její webové stránky. Společnost Google jako poskytovatel služby však ano.

Další podrobnosti o souborech cookie služby Google Analytics naleznete na následující stránce. Další informace o podmínkách služby Google Analytics jsou k dispozici zde (https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

Soubory cookie služby Google Analytics lze identifikovat podle jejich názvu, který začíná znakem _utm. Ukládají se maximálně po dobu 2 let:

__utma, 2 roky od nastavení nebo aktualizace.

__utmb, 30 minut od nastavení nebo aktualizace

__utmc, platné během relace, dále nepoužitelné

__utmz, 6 měsíců od nastavení nebo aktualizace

__utmv, 2 roky od nastavení nebo aktualizace

__utmx, 2 roky od nastavení nebo aktualizace

Ochrana osobních údajů

Používáme přísné bezpečnostní postupy, abychom mimo jiné zajistili, že se k osobním údajům nedostanou neoprávněné osoby. Přístup k protokolovým souborům obsahujícím údaje o návštěvách a dalším souborům obsahujícím osobní údaje je omezen pomocí hesel a šifrování.

Soubory protokolů/IP adresy

Když navštívíte naše webové stránky, automaticky zaznamenáváme vaši IP adresu (jedinečnou adresu, která identifikuje váš počítač na internetu), která je automaticky rozpoznána naším webovým serverem. IP adresy používáme k tomu, abychom mohli spravovat naše webové stránky a shromažďovat rozsáhlé demografické informace pro souhrnné použití. IP adresy nespojujeme s osobními údaji.

Neosobní údaje

Můžeme o vás automaticky shromažďovat neosobní informace, například typ internetového prohlížeče, který používáte, nebo stránky, ze kterých jste se na naše webové stránky připojili. Na základě těchto informací vás nelze identifikovat a slouží pouze k tomu, aby nám pomohly poskytovat efektivní služby na našich Webových stránkách. Čas od času můžeme vlastníkům nebo provozovatelům stránek třetích stran, z nichž je možné na naše webové stránky odkazovat, poskytnout informace týkající se počtu uživatelů, kteří na naše webové stránky z jejich stránek odkazují. Z těchto informací nelze zjistit vaši totožnost.

Kde jsou tyto informace uloženy?

Kde jsou informace uloženy?

Informace, které poskytnete prostřednictvím našich webových stránek, jsou uloženy v počítači umístěném v Evropském hospodářském prostoru. Je to nezbytné ke zpracování informací a k zaslání vámi požadovaných informací. Ne všechny země mimo EHP mají zákony na ochranu osobních údajů nebo soukromí. Pokud navíc používáte naše webové stránky v době, kdy se nacházíte mimo EHP, mohou být vaše údaje přeneseny mimo EHP, aby vám bylo možné poskytnout to, co jste požadovali.

Jakékoli dotazy, připomínky nebo komentáře k našim zásadám ochrany osobních údajů zasílejte e-mailem na adresu: sales@levhides.com.