Odmítnutí odpovědnosti

Informace na těchto webových stránkách společnosti LevHides byly vytvořeny s maximální možnou péčí. Přesto se může stát, že se v informacích objeví nedostatky. Pokud by se tak stalo, společnost Lev Hides by ocenila, kdyby na to byla upozorněna. Společnost Lev Hides nemůže nést odpovědnost za obsah informací na svých webových stránkách a/nebo za důsledky jejich použití. Z informací, jako jsou ty na webových stránkách společnosti Lev Hides, nelze vyvozovat žádná práva.

Práva duševního vlastnictví:

Společnost Lev Hides si vyhrazuje veškerá práva, včetně autorských práv, práv k ochranným známkám a patentům, týkající se informací uvedených na těchto webových stránkách, včetně textů, grafických materiálů a log. S výjimkou stažení a vytištění informací pro osobní potřebu není dovoleno obsah těchto webových stránek jakýmkoli způsobem kopírovat, šířit nebo zveřejňovat (včetně: reprodukce prostřednictvím tisku, ofsetového tisku, fotokopií nebo mikrofilmů nebo v jakékoli digitální, elektronické, optické nebo jiné formě, nebo (pokud je to nutné, platí to navíc k autorským právům) reprodukce pro podnik, organizaci nebo instituci nebo pro vlastní praxi, studium nebo použití, které není striktně soukromé, nebo pro zařazení do jakéhokoli deníku nebo týdeníku nebo časopisu (v digitální podobě nebo online) nebo do rozhlasového a/nebo televizního vysílání), aniž by k tomu byl získán výslovný písemný souhlas společnosti Lev Hides.

Tyto stránky není dovoleno rámovat. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za přístup k jakýmkoli stránkám, na které tyto stránky odkazují/které odkazují na tyto stránky, ani za informace na těchto stránkách.

E-mail:

Jakýkoli e-mail zaslaný zaměstnancem společnosti Lev Hides a jakákoli příloha tohoto e-mailu mohou být důvěrné a jsou určeny výhradně pro použití osobou, které jsou adresovány. Jakékoli názory nebo stanoviska vyjádřené v tomto e-mailu jsou výhradně názory autora a nemusí nutně vyjadřovat názory společnosti Lev Hides.

Pokud nejste zamýšleným příjemcem e-mailu, neměl by jej číst, kopírovat ani používat nikdo jiný než zamýšlený příjemce. Pokud někdo obdržel tento e-mail omylem, zdvořile ho žádáme, aby tuto skutečnost oznámil odesílateli a e-mail zcela zničil, aniž by informace jakkoli zaznamenal nebo uložil. Zveřejňování, kopírování, šíření a/nebo poskytování informací třetím osobám není povoleno.

Lev Hides neodpovídá za správné a úplné odeslání obsahu ani za včasné přijetí tohoto e-mailu. Pokud tento e-mail obsahuje tzv. počítačové viry, společnost Lev Hides neodpovídá za případné škody, které v důsledku toho vzniknou.

Obecné podmínky

Smlouvy se společností Lev Hides se řídí všeobecnými podmínkami společnosti Lev Hides. Tyto všeobecné podmínky vám budou zaslány na vyžádání. Informace zaslané s tímto e-mailem jsou určeny výhradně adresátovi.

Pokud máte zájem o další informace nebo pokud chcete obdržet platné (na všechny smlouvy se společností Lev Hides) všeobecné podmínky, zašlete prosím e-mail na adresu: sales@levhides.com.