HISTORIE SPOLEČNOSTI

2020

SPOLEČNOST RODINY DE LEEUWOVÝCH AKTUALIZUJE NORMU KVALITY ISO 22000:2015 NA NORMU 22000:2018 A ZAČLEŇUJE NORMU ISO 9001:2015 DO NORMY ISO 22000: 2018; V DŮSLEDKU TOHO JE ZAVEDEN JEDNOTNÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ NOREM ISO.

2019

JE ZALOŽENA SPOLEČNOST LEV HIDES S.R.O., VELKOOBCHOD S HOVĚZÍMI A TELECÍMI KŮŽEMI VYSOKÉ KVALITY.

2018

LEIB OTEVÍRÁ POBOČKU A SKLAD V ITALSKÉM MĚSTĚ ARZIGNANO.

2017

RODINA DE LEEEUWOVÝCH SE ROZHODLA DÁT SVÉMU SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY FORMÁLNÍ PODOBU ZAVEDENÍM NOREM ISO 22000: 2005 A ISO 9001: 2015.

2017

JE ZALOŽENA SPOLEČNOST LEIB BV: VELKOOBCHOD S MOKROU MODROU kůží A MOKROU BÍLOU KŮŽÍ.

2011

Do činnosti společnosti De Leeuw Hides NV se zapojují děti Menna De Leeuwa, nástup čtvrté generace rodiny De Leeuwových se stává skutečností!

2010

Společnost De Leeuw Hides zahajuje spolupráci s Univerzitou ve Wageningenu (WUR). Je zahájeno vyšetřování systému čištění vody, v jehož rámci je klíčovým kritériem udržitelnost a ochrana životního prostředí. O dva roky později zahajuje společnost De Leeuw Hides spolupráci s univerzitou Vrije Universiteit (VU) za účelem přezkoumání správy a řízení společnosti. V reakci na výsledky zkoumání dochází ke zlepšení kvality interních postupů prostřednictvím optimalizace procesů správy a řízení společnosti.

2000

Mnoho malých evropských koželužen mimo území Itálie ukončuje činnost, zatímco velké koželužny své postavení upevňují.

1997

Veterinární požadavky a požadavky právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí se zpřísňují. To vede k výrazně vyšším výrobním nákladům.

1990's

Mnoho nizozemských obchodníků s kůžemi postihne úpadek. Zaměřovali se hlavně na východoevropský trh. Po pádu berlínské zdi přicházejí o značnou část svých trhů. Fakt, že ubylo několik konkurentů na trhu, znamená pro společnost De Leeuw Hides růst. Jedním z významných obchodníků s kůžemi, jehož podnik skončil v úpadku, byla společnost Amsterdamse Huidenclub (AHC) z Nijmegenu. Společnost De Leeuw Hides přebírá velkou část dodavatelů z AHC. Aart a Menno de Leeuwovi se rozhodují odkoupit společnost AHC od konkurzního správce, aby bylo snazší zajistit rozšířený objem produkce v důsledku nárůstu nových dodavatelů. Díky rozšíření výrobních provozoven dosahuje společnost De Leeuw Hides rozsáhlého rozmachu, pokud jde o automatizaci výrobního procesu. To přináší výraznou efektivitu a vyšší kapacitu, což v uvedeném roce přispívá ke zlepšení pozice společnosti De Leeuw Hides na trhu.

V témže roce, tj. v roce 1994, umírá Max de Leeuw.

1989

Po letech spolupráce se společností Kaufmann tento obchodní vztah končí v důsledku úpadku této společnosti. Ztráta důležitého partnera vytváří ovšem pro společnost De Leeuw Hides nové možnosti a příležitost nově definovat své postavení na trhu.

1986

Společnost intenzivně obchoduje s Japonskem, Jižní Koreou, Thajskem a západní Evropou. Japonsko je proslulé výrobou vysoce kvalitní dámské obuvi a kabelek. V Jižní Koreji a Thajsku je hlavní důraz kladen na masovou výrobu čalounických usní. Výrazně se rozvinul také obchod s Itálií, jejíž kožedělná produkce je proslulá především módní produkcí bot, kabelek a čalounických usní, přičemž nové kolekce vznikají každé tři měsíce.

1980's

Společnost De Leeuw Hides má poprvé vlastní stánek na pařížském veletrhu „Semaine de la Cuire“. Veletrh každoročně přiláká velký počet návštěvníků a je srovnatelný se současným veletrhem v Šanghaji.

1970's

Společnost De Leeuw Hides uzavírá své sídlo ve městě Groenlo a stěhuje se do Winterswijku. Sklad a prostory ve Winterswijku jsou podstatně větší a nabízejí společnosti De Leeuw Huidenhandel možnosti rozšíření. Kromě změny sídla staví společnost De Leeuw Huidenhandel sklad v Německu společně se společností Kaufmann, v té době jednou z největších světových firem obchodujících s kůžemi. V minulosti byl rozsáhlý objem nákupu a prodeje realizován právě ve spolupráci se společností Kaufmann.

1969

K Maxi de Leeuwovi se v rodinném podniku připojí a posílí jej nejstarší syn Aart. O několik let později se do jeho činnosti zapojí také de Leeuwův další syn Menno. Před nástupem do společnosti oba synové získávali praxi v oblasti obchodu na různých místech v zahraničí.

1945

Maxi de Leeuwovi i jeho manželce se podařilo přežít internaci v koncentračních táborech a pár se snaží vrátit svůj život do původních kolejí. Jatečních porážek je v období těsně po válce poskrovnu, vše je třeba znovu vybudovat. Pro Maxe de Leeuwa se otvírá příležitost zahájit vedle obchodování s kůžemi také obchodování s železným a kovovým odpadem. Z obou firem se mu podaří vybudovat prosperující podniky.

1942

Němci napadnou Nizozemsko a země je bleskově obsazena okupačními vojsky. Pro židovskou rodinu De Leeuwových to má zásadní důsledky, v témže roce je nucena svůj rodinný podnik postoupit Němcům.

1930's

Do společnosti přichází nejstarší syn Hartog.

1915

Abraham de Leeuw zakládá společnost obchodující s kůžemi ve městě Groenlo, na východě Nizozemska. Kůže v té době přebírá a přepravuje personál s koňskými spřeženími. Pro celý výrobní proces je příznačný vysoký podíl lidské práce, zpracování produkce probíhá manuálně.